czwartek, 6 lutego 2014

Oświadczenie Fundacji „Nie Lękajcie Się” w sprawie raportu Wydziału ONZ ds. Praw Dziecka


Oświadczenie Fundacji „Nie Lękajcie Się” w sprawie raportu Wydziału ONZ ds. Praw Dziecka dotyczącego problemu pedofilii w Kościele katolickim z dnia 5-ego lutego br.

Molestowani przez księży Polacy wesprą działania ONZ

Fundacja „Nie Lękajcie Się”, która niesie pomoc ofiarom księży pedofilów zdecydowanie przychyla się ku stanowisku Wydziału ONZ ds. Praw Dziecka w kwestii problemu pedofilii w Kościele katolickim. Założyciele Fundacji oświadczają, że należy bezwzględnie chronić dzieci przed okrutnymi zachowaniami duchownych. Można to uczynić poprzez wyjaśnienie dotychczasowych przestępstw dokonywanych na dzieciach. Nie mniej istotne są również działania profilaktyczne, zmierzające do zapobiegania kolejnym molestowaniom i aktom pedofilskim. Karę ponieść powinni nie tylko pedofile, ale także osoby, które ich chronią, narażając kolejne dzieci na cierpienia fizyczne i psychiczne.
Fundacja opowiada się za jak najszybszym wyjaśnieniem sprawy ukrywania przez Kościół katolicki aktów gwałtów i molestowania seksualnego dzieci przez osoby duchowne. W głębi serca liczymy – komentują założyciele Fundacji - że w najbliższym czasie poznany całą prawdę i tylko prawdę dotyczącą przestępstw dokonywanych na małoletnich przez członków Kk. Pragniemy również zauważyć, iż nasze działania nie są wymierzone przeciw instytucji Kk, ale są wyrazem troski o sprawiedliwość dla ofiar, które poprzez swoją łatwowierność zostały brutalnie wykorzystane.
Jednocześnie Fundacja zapowiada, iż chcąc naświetlić Wydziałowi ds. Praw Dziecka problem pedofilii w polskim Kościele będzie przekazywała ONZ świadectwa ofiar księży. Fundacja „Nie Lękajcie Się”, kontynuująca działania Ruchu Ofiar Księży, działa dopiero od trzech miesięcy, a już zgłosiło się do niej kilkadziesiąt ofiar wykorzystywanych seksualnie przez duchownych. Każdego tygodnia kolejni poszkodowani otrzymują od Fundacji pomoc i wsparcie. Nie mamy żadnych podstaw, aby twierdzić, że skala wykorzystywania dzieci w polskim Kościele jest mniejsza niż na Zachodzie – mówią założyciele - dlatego jesteśmy przygotowani na rosnącą liczbę zgłoszeń oraz współpracę z ONZ.

Maria Mucha w imieniu Fundacji "Nie Lękajcie Się"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz